širdelė


širdelė
širdẽlė sf. (2) 1. plunksnos koto, akstino šerdis: Žiūrėk, kokią ilgą širdelę ištraukiau Pn. Reikia paimt starkaus plūksną, išimt iš spaiglio širdelytę – bus gydyt nuo priemėčio LTR(Šmn). 2. LKAI141(Gdž, Jsv) girnų varpstė: Ant širdelės užsimauna pumpurė Krkn. 3. BzF182, kaištelis, kuriuo ratelio ritės laikomoji dalis tvirtinama prie ropės. 4. spynos skylutėje iškyšuliukas, į kurį rakinant įkišamas raktas: Širdẽlė žemyn nulinkus, tai kai reikia raktas inkišt, tai derinsi derinsi, lig inkiši Užp. 5. LBŽ, žr. širdelės 1: Žalias, aksominis širdelės krūmas, karpyti lapeliai sp. Skelta širdẽlė Plšk. Smūtnoji širdelė BzF182. 6. žr. šerdelė 1: Išsirašė širdẽlė Mžš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaudėti — 1 skaudėti, skaũda (skaũsta; Sut, skaũsti LD351; CII463, R, N, skaũdžia Kb; H, skaũdi), ėjo 1. tr., intr. impers. Q611, I, LL10, Rtr jausti skausmą, sopėti: Man galva skaũsti K. Man pilvą skaũst KII18. Man dantys gelia, skaũsta KII129.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skausti — 2 skaũsti, skaũdžia, skaũdė Rtr 1. tr. LL69, DŽ pikta daryti, skriausti: Patėvis labai mus skaũdžia Kair. Kam tą siratelę skaũdat, besarmačiai jūs! Krš. Sodiečiai dideliu balsu aimanuoja, taip jie esą vokiečių skaudžiami Pt. Ir nė vieno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūstus — rūstùs, ì adj. (3) K, (4) Škn, rūstus, i (1) LKGI536(Snt), Dk 1. SD61, Q622,645, Lex110, CII980, H181, R, MŽ460, I, N piktas, žiaurus: Rūsčią gavau anytėlę, nemalonus nė bernelis JV993. Tai labai šaunias mošeles radau, tai labai rūsčią anytą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ant — 1 añt praep. su gen. (dial. su instr. ir dat.); SD161, R 1. žymint vietą ar daiktą, kurių viršuje kas yra, darosi ar daroma: Čia añt stogo pernai gandras savo lizdą turėjo J.Jabl. Ant vežimo sėdėjo Svn. Žiūrėk, kol saulė gerai pakils, tol ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suraminti — tr. 1. J, DŽ1 paguosti, nuraminti: Sukęsi, savo širdelę suramysi, ir vėl gerai bus Krm. Oi eisu, eisu pas motinėlę močiutei pasiskųstie, širdelę suramytie Niem16. Aš atėjau atlankyt ir širdelės suramyt DrskD137. Naują dainą aš nupinsiu iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gailus — gailùs, ì adj. (4), gailus, i (1) Lkm 1. aštrus, glitus; aitrus, kartus: Šarmas labai gailùs, bus gerai skalbti Gž. Pasidariau gailaũs šarmo galvai trinkt Ldk. Per gailùs šarmas – ėda akis Sml. Pilk į šarmą pelenų, tai bus gailesnis Lš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gailėti — 1 gailėti, gaĩli (gaĩlia), ėjo intr. 1. jausti gailestį, gailestauti: Jam labiau gailėjo šunies kaip piningų BM144. Aš jo gailiù J.Jabl. Panytėle mano jaunoji, ar negaili žalių rūtelių? NS1121. Teip man gaĩli, kad neverkiant ašaros rieda per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • graudinti — graudìnti, ìna, ìno, graũdinti, ina, ino 1. tr. liūdinti, skurdinti: Negraudìnk mano širdies, bo verksiu J. O kai nueisi pas anytužėlę, graudiñs tavo širdelę JV111. Ir suėjo daug seselių vainikėlio pinti, ir pradėjo mūs seselei širdelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • graudus — graudùs, ì adj. (4) 1. graudinantis, skurdus, liūdnas, gailus: Vai tai graudžios, vai tai gailios mano dainužėlės L.Gir. Graudùs balsas volungėlės, da graudesnis motinėlės (d.) Dkš. Graudì (graudinga) kalba KI234. Ta senutė graudì (greit… …   Dictionary of the Lithuanian Language